wtorek 1.12.2020
Pojemnik przeznaczony do czasowego gromadzenia odpadów. Autor: źródło: www.pgkimjaroslaw.pl
Pojemnik przeznaczony do czasowego gromadzenia odpadów. Autor: źródło: www.pgkimjaroslaw.pl

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą nr 344/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. nastąpią zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe od dnia 1 stycznia 2021 roku będą wyłączone z gminnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W gminnym systemie pozostaną jedynie podmioty znajdujące się na tzw. nieruchomościach mieszanych (tj. w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych).

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (m.in. przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, szpitale, ogródki działkowe) winni zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowywanie odpadów z podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek zawarcia umowy będzie podlegał kontroli.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem są dostępne poniżej.

Natomiast aktualny "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych", uwzględniający m. in. dostępne firmy bądź przedsiębiorców w tej branży, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Barbara Brzezińska

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...