poniedziałek 26.04.2021

W poniedziałek 26 kwietnia br. odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której podjęto 23 uchwały.

Radni podjęli uchwałę o szczegółowym trybie i harmonogramie opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021-2027, w tym trybie jej konsultacji, a także w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017-2020" za okres 2019-2020 oraz w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2021-2024" ze strategią długoterminową na lata 2025-2030.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa PSZOK w Jarosławiu.

Podjęto kilka uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami, a także uchwał wprowadzających zmiany w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok.

Przyjęto Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021-2024 oraz Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021-2027.

Omówiono gospodarkę zielenią na terenie miasta i terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław oraz stan dróg po akcji zimowego utrzymania - sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2020-marzec 2021.

Rada nadała pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Służebnicy Bożej Annie Jenke, polskiej harcerce, nauczycielce języka polskiego, działaczce społecznej, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi jako wyraz najwyższego uznania oraz głębokiego szacunku za poświęcenie całego swojego życia w służbie dla społeczności Jarosławia.

Rondu położonemu na Placu Mickiewicza, usytuowanemu na działce nr ewid.gr.2390 — Jarosław (obręb 5) Rada Miasta Jarosławia nadała nazwę: Profesora Jana Haftka, zaś rondu położonemu w części na Placu Mickiewicza i w części ulicy Generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego, usytuowanemu na działkach ewidencyjnych nr 2390 i nr 2391/1 nazwę: Burmistrza Adolfa Dietziusa.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...