poniedziałek 31.05.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 31 maja, o godz. 9.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

TRANSMISJA ON-LINE

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

2) w sprawie uchwalenia zmiany nr 2/2019 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na rok 2021,

8) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Podkarpacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Podkarpackiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,

10) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

11) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

12) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Powiatu Jarosławskiego,

13) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

14) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

15) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

16) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

17) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

18) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

19) w sprawie zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy

V Omówienie działalności spółek miejskich:

a) JTBS,

b) PGKiM,

c) PWiK,

d) MZK,

e) JPK.

VI Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020, w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

VII Ocena zasobów pomocy społecznej.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

IX Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...