poniedziałek 20.09.2021

Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław - Przeworsk informuje, że w dniach 27.09 do 08.10 br. prowadzony będzie uzupełniający nabór do projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”.

Prezes Zarządu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk burmistrz Waldemar Paluch wspólnie z wiceprezesem Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska w lutym br. podpisali z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomaszem Czopem umowę na realizację projektu pt. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Wartość całego projektu – 1 757 733,98 zł, otrzymana dotacja wynosi 1 599 290,97 zł.

Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich  rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy  się w grudniu 2022 r. 

Biuro projektowe: ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, tel. 668216354, 735460201

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach:

Uzupełniająca rekrutacja do projektu "Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz" zostanie przeprowadzona w dniach 27.09 do 08.10 br. 

Załączniki

 • Pobierz Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie.docx
 • Pobierz 7.1 ogłoszenie o naborze m.Jaroslaw.docx
 • Pobierz Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.docx
 • Pobierz Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.docx
 • Pobierz Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.docx
 • Pobierz Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.docx
 • Pobierz Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj sę uczysz, jutro pracujesz.pdf
 • Pobierz Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.docx
 • Pobierz Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...