poniedziałek 2.08.2021

Uwaga! Informujemy, iż rekrutacja do projektu "Dzisiaj się uczysz jutro pracujesz" w gminach: miejskiej Jarosław, miejskiej Przeworsk oraz gminie Przeworsk - zostaje przedłużona do 31 sierpnia!

Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław - Przeworsk zaprasza do udziału w projekcie pn. ,,Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz".

Prezes Zarządu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk burmistrz Waldemar Paluch wspólnie z wiceprezesem Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska w lutym br. podpisali z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomaszem Czopem umowę na realizację projektu pt.   „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Wartość całego projektu – 1 757 733,98 zł, otrzymana dotacja wynosi 1 599 290,97 zł.

Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”   zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska,   Gminy   Przeworsk i Gminy Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich    rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy  się w grudniu 2022 r. 

Biuro projektowe: ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, tel. 668216354, 735460201

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...