piątek 15.10.2021

14 października 2021 r. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Minister Edukacji prof. Przemysław Czarnek wręczył najwybitniejszym nauczycielom Tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Ten zaszczytny tytuł w 2021 roku przypadł dr Agacie Kolasie-Skibie – dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu. Tytuł nadawany jest za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać to wyróżnienie jest co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym 10-letni jako nauczyciel dyplomowany. Pod uwagę brane są także indywidualne osiągnięcia, ale też dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. To również najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej i Nauki na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Dr Agata Kolasa-Skiba jest doświadczonym pedagogiem, autorytetem w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Od wielu lat jest obdarzana zaufaniem przez dzieci, nauczycieli, rodziców oraz studentów. Pracuje naukowo, ale przede wszystkim jest praktykiem z wieloletnim stażem – nauczycielem przedszkola, muzykiem, logopedą oraz terapeutą pedagogicznym.

Posiada wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z dziećmi, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętnie stawia wymagania mobilizując dzieci, studentów do pracy nad własnym rozwojem, wyróżnia się wysokim poziomem kultury języka. Opracowuje własne programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, cieszące się uznaniem nauczycieli, posiada znany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty i organu prowadzącego przedszkole oraz znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, zawsze otwarta na potrzeby młodych ludzi ukierunkowuje ich dla jak najlepszego przygotowania do zawodu nauczyciela. W swoim dorobku posiada liczne publikacje - artykuły i książki dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej, które znajdują się w największych bibliotekach pedagogicznych.

Za dobro najwyższe stawia sobie rozwój dzieci, a swój sukces mierzy sukcesem innych. Wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, którą przekazuje na szkoleniach dyrektorom, nauczycielom ma ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych  w naszym regionie. Promuje współpracę ogólnopolską i międzynarodową w ramach promocji zdrowia, wychowania do wartości oraz programowania i kodowania przynosząc wybitne efekty  oraz sukcesy dla przedszkola i środowiska. Jako kreatywny, innowacyjny nauczyciel   i  dyrektor – lider społeczny ma pozytywny i widoczny wpływ na społeczność nauczycieli, dyrektorów oraz przyszłych nauczycieli. 

Tytuł Honorowy Profesora Oświaty przyjęła jako wyróżnienie dla całego jarosławskiego środowiska, jak również promocji edukacji przedszkolnej. Jej praca jest godna naśladowania.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolnopolskie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-2021

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...