czwartek 21.10.2021

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza (do dnia 02.11.2021) uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Zaproszenie ma związek z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Ze wsparcia mogą skorzystać tylko uczniowie (od "zerówki" w szkole podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej), spełniający wszystkie warunki zawarte w oświadczeniach. Dzieci uczęszczające do "zerówki" w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie są objęte wsparciem w ramach tego konkursu.

Studenci nie kwalifikują się do skorzystania ze wsparcia w ramach tego programu.

Poniższe szkoły są objęte wsparciem w ramach konkursu:

-czteroletnie liceum ogólnokształcące

-pięcioletnie technikum

-trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

-dwuletnia branżowa szkoła II stopnia 

Szkoły dla dorosłych osób, ani szkoły w systemie zaocznym, nie są objęte wsparciem w tym konkursie. 

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Miastu Jarosław grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć: Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 (kancelaria – parter) do dnia 02.11.2021 r.

 

Szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik urzędu Jolanta Marszał tel. 16 624 89 03.

 

Załączniki

  • Pobierz Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego (3).doc
  • Pobierz Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_benefi
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...