Grafika przedstawiająca gryzonia-przypominająca o obowiązkowej deratyzacji.
Grafika przedstawiająca gryzonia-przypominająca o obowiązkowej deratyzacji.

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia.

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta Jarosławia

obowiązkowej deratyzacji

            Działając na podstawie § 1 i § 17 uchwały nr 342/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Jarosławia.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 15 marca do 30 marca 2022r.

Deratyzacją należy objąć:

nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi, piwnice, strychy, altany śmietnikowe, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz obiekty w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

         Trutkę należy wyłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji i usunąć nie wcześniej niż w dniu jej zakończenia, w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. Miejsca wyłożenia preparatów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zastosują się do obowiązków w zakresie deratyzacji podlegają odpowiedzialności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2069 z późn. zm.).

W czasie wyłożenia trutki właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości są obowiązani do stosowania wszelkich środków ostrożności celem uniknięcia zatrucia osób i zwierząt domowych.

Burmistrz Miasta Jarosławia

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...