Symbol wody (kropla) otoczony strzałkami nawiązujący do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków.
Symbol wody (kropla) otoczony strzałkami nawiązujący do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Miasta Jarosławia przypomina o nałożonych ustawowo obowiązkach.

Urząd Miasta Jarosławia zgodnie z nałożonym obowiązkiem ustawowym (ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informuje:

  • właścicieli bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe - szamb
  • właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

o przeprowadzaniu kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

KONTROLA polega na wezwaniu właściciela nieruchomości celem przedłożenia zawartej umowy na usługę:

  • wywozu ścieków z przedsiębiorcą posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za w/w usługę
  • wywozu osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji, udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadania dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę

Regularność wywozu nieczystości powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

UWAGA!

Urząd Miasta Jarosławia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne dokonanie tej formalności.

Zgodnie z art. 10 ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

Opracowała: Anna Wota

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...