poniedziałek 28.03.2022
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza.
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza.

W poniedziałek, 28 marca br., o godz. 9.00 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Jarosławia, która została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

TRANSMISJA XLV SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

XLV sesja Rady Miasta Jarosławia odbędzie się w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, pokój numer 26).

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 lutego 2022 r.

IV Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia na lata 2022-2025,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 6. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 8. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2022,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Ekologiczne Miasto Jarosław” w ramach dofinansowania ze środków instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE „konkurs parasolowy” RPO WP na lata 2014-2020,
 10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,
 11. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,
 12. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,
 13. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,
 14. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,
 15. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Jarosław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.

V Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.

VI Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jarosławia za rok 2021.

VII Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław – 2021 r. Omówienie działalności MOPS:

 1. sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2021 rok,
 2. sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Seniora” za rok 2021,
 3. sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za rok 2021,
 4. sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2021.

VIII Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady miasta.

IX Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...