poniedziałek 21.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego br. przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju i zostali wpisani do rejestru PESEL, są uprawnieni do realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu świadczeń socjalnych. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.583) – ustawa pomocowa – będą uprawnieni do realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu następujących świadczeń:

I. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

II. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH tj:

1. Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego:

  • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka
  • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • dodatku z tytuł rozpoczęcia roku szkolnego
  • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2. Świadczenia rodzicielskiego
3. Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
4. Zasiłku pielęgnacyjnego
5. Świadczenia pielęgnacyjnego
6. Specjalnego zasiłku opiekuńczego

III. STYPENDIUM SZKOLNEGO

IV. DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są w godz. od 7.30 do 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
ul. J. Słowackiego 34; 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 20
e-mail: mops@mops.jaroslaw.pl

Załączniki

  • Pobierz Wniosek o świadczenie jednnorazowe (300 zł).docx
  • Pobierz Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy.docx
  • Pobierz Rozporządzenie Rady Ministrów.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...