4 maja br. Stowarzyszenie Trampolina Kariery rozpoczyna nabór – rekrutacji do projektu „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

Projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu Organizatorzy zapraszają:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
* zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferują:
- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW
- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.trampolinakariery.pl w zakładce projektowej „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...