poniedziałek 30.05.2022
Minister Anna Schmidt oraz burmistrz Waldemar Paluch
Minister Anna Schmidt oraz burmistrz Waldemar Paluch

Jarosław pozyskał blisko 23 miliony złotych dofinansowania na realizację kilku kolejnych dużych inwestycji. Poinformowali o tym minister Anna Schmidt i burmistrz Waldemar Paluch podczas briefingu nad rzeką San, w miejscu planowanych bulwarów, na których realizację otrzymaliśmy środki.

Wnioski złożone przez Miasto otrzymały w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, bardzo wysoką ocenę.

Długo oczekiwane, wymarzone przez mieszkańców bulwary nad Sanem to powstanie przestrzeni rekreacyjno-turystyczno-sportowej dla jarosławian. Dwie pozostałe inwestycje związane są z przebudową i remontem ulic, budową oświetlenia i sieci kanalizacyjnej na ulicy bocznej do Pogodnej i ul. Letniej, a także przebudową ulicy Tarnowskiego. Kwota prawie 23 mln złotych jaką otrzymał Jarosław, to wielka radość dla mnie, jako jarosławianki - skomentowała minister Anna Schmidt.

 

W ramach otrzymanych funduszy będziemy realizować zadania: 

I. Bulwary nad Sanem - przewidywana wartość inwestycji to 7 mln 178 tys. złotych, dofinansowanie z Polskiego Ładu to 6 mln 460 tys. złotych.

Budowa bulwarów to strategiczny wniosek, w ramach zadania zrealizowane zostanie: zagospodarowanie terenów na prawym brzegu Sanu, stworzenie ogólnodostępnej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Powstaną ścieżki rekreacyjne, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca parkingowe, boiska, plaża, miejsca do gier, ścieżki edukacyjne, amfiteatr, stanowiska do grillowania, skatepark, stanowisko do wodowania, siłownia plenerowa, mała architektura, budynek sanitarny, ale także infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, monitoring, oświetlenie.

II. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ulicy Jan Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej, odbudowa drogi z budową skrzyżowania - przewidywana wartość inwestycji 14 mln 330 tys. złotych, dofinansowanie to 13 mln 613 tys. złotych. W ramach zadania zrealizowane zostaną: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym, budowa kanalizacji grawitacyjnej, deszczowej i wodociągowej poza pasem drogowym, odbudowa drogi w pasie drogi wojewódzkiej, przebudowa skrzyżowania ulicy Tarnowskiego i Placu Mickiewicza poprzez budowę ronda z dojazdami, nowa konstrukcja jezdni i chodników, nowa infrastruktura energetyczna, teletechniczna, gazowa i wodno-kanalizacyjna.

III. Budowa bocznej ulicy Pogodnej i ul. Letniej - przewidywana wartość inwestycji 2 mln 953 tys. złotych, dofinansowanie to 2 mln 805 tys. złotych.

W ramach zadania zostaną zrealizowane: budowa drogi gminnej (boczna ul. Pogodnej) z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa drogi gminnej (ul. Letnia) oraz przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej). Planowane jest wykonanie: nowych nawierzchni, odwodnienia, sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, chodnika.

- Pani minister, w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Jarosławia chciałbym podziękować za ogromny wkład w pozyskanie środków na rozwój infrastruktury, aby jarosławianom żyło się lepiej - powiedział Waldemar Paluch. - Łącznie trzy inwestycje opiewają na 24,5 mln zł, a dofinansowanie to kwota 22 mln 800 tys.zł, co stanowi około 94 procent dofinansowania.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...