Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia

GALICJA

1. Henryk de Saar 10.07.1857

2. Wawrzyniec de Pressen 1859

3. Władysław Badeni 8.06.1863

4. Ernest Gaberle 14.05.1867

5. Agenor Gołuchowski 10.1867

6. Fryderyk Ferdynand Beust 1870

7. Florian Ziemiałkowski 1873

8. Karol Bartoszewski 1875

9. Józef Ignacy Kraszewski 25.09.1879

10. Kazimierz Badeni 1894

11. książę Adam Stanisław Sapieha 29.11.1894

12. Adolf Dietzius 22.10.1901

13. Władysław Jahl 22.10.1901

 

II RZECZPOSPOLITA

1. Józef Piłsudski 10.11.1928

2. Wacław Wieczorkiewicz 17.07.1936

3. Ignacy Mościcki 4.01.1939

4. Edward Rydz-Śmigły 4.01.1939

5. Felicjan Sławoj-Składowski 4.01.1939

6. Eugeniusz Kwiatkowski 4.01.1939

 

POLSKA LUDOWA

1. prof. dr inż. Edward Perykasza 2.03.1973

2. prof. dr n. med. Adam Gruca 1977

3. Józef Krajnik 28.11.1985

 

III RZECZPOSPOLITA

1. mjr Wojciech Szczepański

w okresie okupacji komendant jarosławskiego obwodu Armii Krajowej, w latach 1945-49 prezes WiN woj. Krakowskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, 4-krotnie Medalem Wojska.

2. Abp Ignacy Tokarczuk
w uznaniu zasług za trzydziestoletnią służbę duszpasterską w diecezji przemyskiej, której owocem jest powstanie wielu świątyń i odzyskanie Opactwa SS. Benedyktynek w Jarosławiu oraz za nieugiętą działalność na rzecz prawdy i sprawiedliwości społecznej, (28.04.1995).

3. Kazimierz Ziobro
przewodniczący NSZZ „Solidarność" w latach 1980-87 (22.10.1993)

4. Bronisław Niemkiewicz
za zasługi w przywracaniu samorządności i rozwoju miasta, (6.05.1994).

5. Izabela Fechter-Czacka
harcerka, podczas II wojny światowej była tłumaczką niemieckiego burmistrza w Jarosławiu i dzięki temu miała możliwość niesienia pomocy wielu Polakom. W czerwcu 1940 r. aresztowana i więziona w Jarosławiu, Krakowie i Katowicach, (14.03.1997).

6. prof. dr hab. Jan Haftek
za wielokrotne, przez ponad 30 lat ratpowanie życia w szpitalu jarosławskim ludziom z urazami czaszkowo-mózgowymi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii i chorób kręgosłupa oraz za otwarte serce i osobiste zaangażowanie na rzecz dzieci z wadami postawy przejawiające się współpracą z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu (27.02.1998).

7. dr inż. Josef Byrtus
Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).

8. inż. Milan Peprnik
Konsul Handlowy Republiki Czeskiej w Katowicach, w uznaniu zasług w dziedzinie promocji miasta i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych (22.05.1998).

9. Roman Koba
Prezes Kongresu Polaków w Szwecji, w uznaniu zasług dla organizowania życia kulturalnego i społecznego Polonii szwedzkiej oraz za osobiste zaangażowanie w działalność niepodległościową, charytatywną i akcje pomocy humanitarnej dla rodaków w kraju i za granicą, (18.06.1998).

10. Jerzy Buzek
Prezes Rady Ministrów RP, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).

11. Mirosław Handke
Minister Edukacji Narodowej, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).

12. Jerzy Zdrada
podsekretarz stanu MEN, w uznaniu zasług za zaangażowanie w powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (28.06.1999).

13. Dziekan Władysław Drewniak
za odważną działalność, obronę wolności, godności i praw człowieka w czasie stanu wojennego, oraz za długoletnią pracę z młodzieżą i kształtowanie postaw patriotycznych a także pełną oddania posługę duszpasterską (13.12.1999).

14. Ojciec święty Jan Paweł II
w uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i świata, za zaszczepianie nadziei i podkreślanie tożsamości narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie autentycznej wiary, oraz za obronę życia, solidarności i pokoju (3.04.2000).

15. Stanisław Zając
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za promocję miasta Jarosławia w kraju i poza jego granicami, nawiązanie współpracy międzyregionalnej a także osobiste zaangażowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskiwaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz rozwojem naszego miasta i regionu (15.05.2000 r.).

16. dr Istvan Kovacs
Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-węgierskiej oraz osobiste zaangażowanie w przekazywanie faktów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem udziału Polaków w Węgierskiej Wiośnie Ludów a także ufundowanie kopijnika poświęconego płk Leonowi Czechowskiemu w Jarosławiu (25.02.2002 r.).

17. Robert Korzeniowski
polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski i świata, długoletni mieszkaniec Jarosławia, wybitny sportowiec przekazujący pozytywne wzorce wychowawcze młodzieży, za całokształt działań i inicjatyw służących promocji miasta i środowisk Jarosławia (22.09.2003).

18. Bogusław Nizieński
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, za wybitne osiągnięcia i aktywność na rzecz Jarosławia. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił do AK do plutonu Władysława Koby, brał czynny udział w bitwach pod Szówskiem, był łącznikiem w pięciodniowej bitwie o Jarosław. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako prawnik zaangażowany w tworzenie Solidarności na początku lat osiemdziesiątych XX w.  Rzecznik Interesu Publicznego (29.06.2009).

19. Ján Ďurovčík
przez dwie kadencje, pełnił funkcje Zastępcy Burmistrza Miasta Michalovce, radny IV kadencji Rady Miejskiej za całokształt działań i inicjatyw w rozwijaniu współpracy polsko-słowackiej oraz za promocję Jarosławia i jego osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych na Słowacji (03.10.2011).

20. Viliam Zahorčák
od 2006 roku burmistrz Michaloviec na Słowacji   w uznaniu zasług w zakresie promocji osiągnięć miasta Jarosławia w obszarach m.in. infrastruktury miejskiej, edukacji,  kultury, turystyki oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej Jarosław - Michalovce (03.10.2011).

21. Kazimierz Michalski
żołnierz, emigrant, przyjaciel młodzieży, za piękne wcielenie w życie idei, że „człowiek nie urodził się sobie", za wspieranie jarosławskiej oświaty, za udzielanie materialnej pomocy uzdolnionej młodzieży, za serce okazałe macierzystej szkole - I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu (12.12.2011).

22. JE ks. Arcybiskup Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski w uznaniu zasług za całokształt duszpasterskiej pracy dla dobra Kościoła Powszechnego, Archidiecezji Przemyskiej i Miasta Jarosławia. Za nieugiętą działalność na rzecz prawdy, sprawiedliwości oraz nieustanną duchową i osobistą obecność w Jarosławiu, wieloraką pomoc w rozwiązywaniu problemów miasta ( 29.12.2011).

23. Jordi Savall
hiszpański muzyk, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej w uznaniu artystycznych dokonań na skale międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i miasta Jarosławia (30.01.2012).

24. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
wybitny naukowiec, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za działalność na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (28.12.2012).

25. prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
wybitny lekarz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (28.12.2012).

26. Marcel Pèrès
francuski muzykolog, kompozytor, jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki dawnej „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz rozsławianiu muzyki dawnej i Miasta Jarosławia" (24.06.2013).

27. prof. zw. dr hab. n. wet. Paweł Sysa
wybitny naukowiec, współzałożyciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za całokształt działań służących promocji miasta Jarosławia w kraju i za granicą" (29.05.2014).

28. Tomasz Wieczorkiewicz
honorowy członek Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia „za osobiste zaangażowanie w upowszechnianiu i utrwalaniu historii Jarosławia, szczególnie tej związanej z Jego ojcem gen bryg. Wacławem Wieczorkiewiczem oraz pomoc materialną i wsparcie dla wielu inicjatyw związanych z utrwaleniem dziedzictwa duchowego i materialnego Jarosławia" (18.08.2014).

29. prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
wybitny lekarz, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli „w uznaniu dla znaczących osiągnięć na polu nauki oraz za ofiarną, niezwykle życzliwą pomoc udzielaną pacjentom" (13.10.2014).

30. doc. dr. hab. Stanisław Sobocki
wybitny chirurg, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia II i III kadencji, „za długoletnią i wytężoną pracę na rzecz ratowania ludzkiego życia, wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, a także aktywną działalność społeczną w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia" (27.04.2015).

31. Zygmunt Strenczak
wybitny działacz Związku Sybiraków, autor książek opisujących losy Polaków mieszkających na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej „za znaczący wkład w rozwój miasta Jarosławia w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia" (30.10.2015).

32. Mieczysław Święcicki
wybitny artysta, współptwórca Piwnicy pod Baranami „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz okazywane przywiązanie do Jarosławia - miasta swojego dzieciństwa" (22.02.2016).

33. Bogdan Zając
II trener Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, sportowiec, wychowanek Jarosławskiego Klubu Sportowego, który w rodzinnym mieście przeszedł wszystkie szczeble edukacji piłkarskiej od trampkarza do seniora stając się podporą drużyny. Tutuł otrzymał „w uznaniu sportowych i trenerskich osiągnięć, jak również postawę, która powinna stanowić wzór dla młodzieży" (28.11.2016).

34. dr hab. Jacek Ścibor
prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybitny artysta i pedagog związany z jarosławskim środowiskiem muzycznym „w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz za propagowanie muzyki w rodzinnym mieście i współpracę z instytucjami kulturalnymi Jarosławia" (27.04.2017).

35. Stanisław Lenar
artysta rzeźbiarz „w uznaniu wybitnej długoletniej działalności rzeźbiarskiej, wśród której szczególne miejsce zajmują prace na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców" (23.04.2018).

36. Władysława Kondracka
„w uznaniu dla bohaterskich dokonań i niezłomnej postawy w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Za nizwykłą służbę dla ukochanej Rzeczypospolitej" (30.05.2019).

37. Irena Oryl
ceniona podkarpacka artystka, zasłużona pedagog jarosławskiego „Plastyka", nestorka podkarpackich twórców zrzeszonych w Okręgu Rzeszowskim ZPAP, radna Rady Miasta Jarosławia oraz przewodnicząca Komisji Kultury I kadencji 1990-1994 „za osobisty wkład i zaangażowanie w wychowanie wielu pokoleń artystów, szeroką działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury i ratowania zabytków Jarosławia oraz ogromny wkład w promocję miasta w kraju, jak i poza jego granicami" (28.12.2020).

38. Anna Jenke 
harcerka, pedagog, pisarka, magister filologii, działaczka społeczna. Nadanie Służebnicy Bożej Annie Jenke tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia jest dla wszystkich mieszkańców formą oddania hołdu i czci tej niezwykłej nauczycielce, a także wymownym aktem pamięci, szacunku i wielkiego uznania wobec jej osoby, życia i dokonań (12.04.2021). 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...