środa 6.07.2022

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk, zaprasza do udziału w Projekcie pn. Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy; Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób  bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Celem głównym Projektu jest:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Jarosław przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo zawodowe w tym indywidualny plan działania (IPD)
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące Gminę Miejską Jarosław, które spełniają poniższe kryteria:

Osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należące do poniższej grupy:
1) osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 11.07.2022 do 29.07.2022 roku.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin Rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Gminy Miejskiej Jarosław oraz MOPS, MOF Jarosław – Przeworsk. W formie papierowej i elektronicznej w Biurze projektu w Jarosławiu ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław oraz w Punkcie Rekrutacyjnym w Urzędzie Miasta Jarosławia.

Pytania dotyczące rekrutacji oraz udziału w projekcie można kierować na email: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl

Informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 16 624 87 53

Załączniki

 • Pobierz Ogłoszenie o naborze
 • Pobierz Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.docx
 • Pobierz 7.1 MOF Regulamin-rekrutacji aktualizacja 02.01.2022.pdf
 • Pobierz Klauzula informacyjna MOF (1).docx
 • Pobierz Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie.docx
 • Pobierz Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.docx
 • Pobierz Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.docx
 • Pobierz Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.docx
 • Pobierz Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...