Pomniki nagrobne Marii Fontany i Alfreda Antoniego Fontany po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich
Pomniki nagrobne Marii Fontany i Alfreda Antoniego Fontany po wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich

Konserwacja nagrobków na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu

W 2020 roku były prowadzone prace remontowo-konserwatorskie przy następujących pomnikach nagrobnych zlokalizowanych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu:

  • nagrobek Alfreda Antoniego Fontany (kw. 22)
  • nagrobek Marii Fontany z Jaworskich – córki Alfreda Antoniego Fontany i Kamili Fontany z Cichockich (kw. 22)
  • nagrobek Elżbiety Horodeckiej (kw. 22)
  • nagrobek Andrzeja Dudy (kw. 9)             

Nagrobek Alfreda Antoniego Fontany

Pomnik nagrobny w formie kapliczki niszowej, wykonany z jasnego piaskowca. Cokół z dwiema tablicami inskrypcyjnymi poświęconymi Kamili Fontanie z Cichockich oraz Alfredowi Antoniemu Fontanie. Wewnątrz niszy figura Matki Bożej Niepokalanej stojącej na kuli, ze skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Pod stopami Matki Bożej umieszczono owalne fotografie zmarłych. Nagrobek usytuowany jest na betonowej płycie, z ogrodzeniem obejmującym również sąsiedni pomnik. Całość pomnika pokryta była mchami i porostami. Wskutek uszkodzenia nagrobka przez upadające drzewo, zwieńczenie w formie tympanonu z krzyżem, wieńcem i szarfą oraz podtrzymujące go przednie kolumny zostały połamane, bramka wejściowa – wyłamana, zaś przęsła ogrodzenia – skrzywione. Spękaniu i odkształceniu uległa powierzchnia betonowa, powierzchnia piaskowca – osłabieniu, metalowe ogrodzenie wykazywało postępującą korozję. W ramach prac remontowo-konserwatorskich przy powierzchni piaskowca m. in. usunięto nawarstwienia, mchy i porosty, zabezpieczono oraz zaimpregnowano osłabione elementy, zrekonstruowano brakujące fragmenty nagrobka oraz scalono z partiami pierwotnymi, pokryto środkami zabezpieczającym przed działaniem mikroflory. Marmurowa tablica inskrypcyjna wymagała usunięcia wadliwych i uzupełnienia ubytków spoin, odczyszczenia nawarstwień pochodzenia atmosferycznego oraz wyretuszowania nieczytelnego liternictwa. Prace przy betonowej płycie obejmowały głównie skucie kruszących się partii, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie i wypoziomowanie powierzchni; usunięcie zabrudzeń, mchów i porostów, hydrofobizację betonu. Metalowe ogrodzenie odczyszczono, wyprostowano elementy odkształcone, zrekonstruowano ubytki i zabezpieczono przed korozją.

Nagrobek Marii Fontany z Jaworskich – córki Alfreda Antoniego Fontany i Kamili Fontany z Cichockich:

Pomnik nagrobny w formie postumentu o kształcie prostopadłościanu osadzonego na dwustopniowym cokole, wykonany z jasnego piaskowca. Ściana frontowa z owalną fotografią zmarłej oraz tablicą inskrypcyjną w białym marmurze z motywami dekoracyjnymi. Ściana boczna opatrzona metalową tabliczką inskrypcyjną. Nagrobek usytuowany jest na betonowej płycie, z ogrodzeniem obejmującym również sąsiedni pomnik. Wskutek wyłamania krzyża wieńczącego zadaszenie pomnika, jego postępującej korozji i wypłukiwania związków żelaza, pęknięciu i silnym przebarwieniom uległa struktura kamienia. Metalowa tabliczka inskrypcyjna była skorodowana; marmurowa – z nawarstwieniami na powierzchni powstałymi na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Dolna część cokołu z mchami i porostami. Betonowa płyta uległa odkształceniu i pęknięciu, piaskowiec – osłabieniu, ogrodzenie wykazywało postępującą korozję. Bramka wejściowa była wyłamana, zaś przęsła ogrodzenia – skrzywione. W ramach prac remontowo-konserwatorskich przy powierzchni piaskowca m. in. odczyszczono obiekt z nawarstwień, mchów i porostów, zaimpregnowano elementy wymagające zabezpieczenia, ubytki zrekonstruowano oraz zespolono z fragmentami historycznymi, zabezpieczono przed wpływem mikroflory. Prace przy marmurowej tablicy obejmowały m. in. usunięcie uszkodzonych i uzupełnienie wybrakowanych spoin, odczyszczenie warstw pochodzenia atmosferycznego oraz retusz liternictwa. Zakres prac przy  betonowej płycie sprowadzał się do skucia osłabionych, spękanych części, wypoziomowania; usunięcie nawarstwień pochodzenia atmosferycznego, mchów i porostów; zabezpieczenia i hydrofobizacji betonu. Ogrodzenie zostało odczyszczone, przęsła naprostowano, dorobiono ubytki i zaimpregnowano.

Nagrobek Andrzeja Dudy

Pomnik nagrobny  w formie postumentu o kształcie prostopadłościanu, wykonany z jasnego piaskowca. Część cokołu oraz zadaszenie profilowane. Ściana frontowa z inskrypcją poświęconą zmarłemu. Zwieńczenie pierwotnie z krzyżem. Powierzchnia kamienia była osłabiona, porowata, krusząca się, z miejscowymi ubytkami. Całość nagrobka - pokryta przez mchy i porosty, z nawarstwieniami pochodzenia atmosferycznego (zabrudzenia, kurz, patyna). W ramach prac remontowo-konserwatorskich m. in. odczyszczono powierzchnię z naleciałości, ziemi oraz mikroflory, zabezpieczono partie osłabione poprzez impregnację struktury piaskowca środkiem wzmacniającym, odsolono, w dalszej kolejności uzupełniono partie cokołu oraz krzyża o brakujące ubytki oraz zespolono z partiami historycznymi. Wyretuszowano liternictwo. Całość wymagała zabezpieczenia kamienia przed działaniem mikroflory i wpływami atmosferycznymi.

Nagrobek Elżbiety Horodeckiej:

Pomnik nagrobny w formie postumentu o kształcie prostopadłościanu, wykonany z piaskowca. Zwieńczenie pierwotnie profilowane, zakończone masywnym krzyżem. Nagrobek usytuowany na betonowej płycie, otoczony dekoracyjnym metalowym ogrodzeniem. Całość powierzchni zaatakowana przez mchy i porosty. Wskutek uszkodzenia nagrobka przez upadające drzewo, jego poszczególne elementy zostały wyłamane, odłączone od całości. Brak krzyża zwieńczenia. Ogrodzenie ze śladami postępującej korozji, od frontu odkształcone i wygięte przęsło. Roboty remontowo-konserwatorskie obejmowały swoim zakresem fragmenty piaskowca, część betonową oraz metalowe ogrodzenie. W związku podjętymi pracami przy powierzchni kamiennej – m. in. usunięto nawarstwienia pochodzenia atmosferycznego, warstwy ziemi, mchów i porostów oraz nałożono środki zabezpieczające przed działaniem mikroflory i wpływami atmosferycznymi, zabezpieczono osłabione fragmenty poprzez zaimpregnowanie środkiem wzmacniającym; odsolono strukturę piaskowca, wykonano rekonstrukcje brakujących elementów oraz zespolono części pierwotne z rekonstruowanymi. Prace przy betonowej płycie obejmowały skucie kruszących się partii, wyrównanie powierzchni, odczyszczenie z warstw zabrudzeń oraz mikroflory i impregnację, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie zabiegu hydrofobizacji. Metalowe ogrodzenie wymagało oczyszczenia, wyprostowania odkształconych i rekonstrukcję brakujących elementów oraz zabezpieczenie antykorozyjne całości powierzchni.

Koszt – 26 500,00 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...