wtorek 23.02.2021
Pracownik PGKiM podczas odśnieżania chodnika.
Pracownik PGKiM podczas odśnieżania chodnika.

Miasto przykryte białym puchem wygląda pięknie, ale niestety są miejsca po których trudno się poruszać. Właściciele i administratorzy budynków muszą pamiętać, że o tej porze roku spoczywają na nich dodatkowe obowiązki uprzątnięcia śniegu z chodników przylegających bezpośrednio do posesji.

Odśnieżanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości (niezależnie czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek) jest obowiązkiem przede wszystkim właścicieli nieruchomości lub w ich imieniu - administratorów/zarządców danego terenu.

Za usunięcie śniegu odpowiada więc w zależności od lokalizacji:

  • właściciel prywatnego domu
  • wspólnota mieszkaniowa
  • spółdzielnia mieszkaniowa
  • gmina

W Jarosławiu w za utrzymanie czystości na terenach należących do miasta odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Obowiązek taki nakłada na ww. właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nawet w przypadku gdy Zarząd Dróg udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości. Dodatkowo należy zadbać o usunięcie sopli lodu i zwałów śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Zgodnie z ustawą „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

Niespełnienie obowiązku skutkować może nie tylko mandatem, ale także sprawą o odszkodowanie założoną przez kogoś kto ulegnie wypadkowi na nieodśnieżonym, śliskim ciągu pieszym.

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...