czwartek 28.01.2021

Od 1 lutego 2021 r. będzie możliwe elektroniczne składanie wniosków o przyznanie świadczenia 500+ na okres 1.06.2021-31.05.2022. Składanie wniosków w formie tradycyjnej ruszy 1 kwietnia br.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022, czyli trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać:

 • od 1 lutego2021 r. w formie elektronicznej

  (poprzez bankowość elektroniczną, ministerialny portal Emp@tia lub PUE ZUS)

 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną

  (w siedzibie MOPS lub listownie)

 

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA I TERMINY WYPŁAT

 • W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 czerwca tego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 lipca tego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 sierpnia tego roku.
 • W przypadku  złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30 września tego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 1-31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 października tego roku.

 

Druki wniosków będą dostępne od 1 kwietnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 34.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy (opieka naprzemienna),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 

Więcej informacji: MOPS Jarosław, tel. 16 624 89 20

 

Załączniki

 • Pobierz Informator Rodzina 500+ 29-01-2021.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...