poniedziałek 22.03.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 22 marca, o godz. 9.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

TRANSMISJA XXXI SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2021,

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Jarosław do Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,

3) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejski Jarosław,

4) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podkarpackiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.,

5) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia.

V Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

VI Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

VII Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:

a) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu za 2020 rok,

b) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Seniora” za rok 2020,

c) sprawozdanie z realizacji Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” za rok 2020.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

IX Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

 

 

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...