środa 16.09.2020

Członkowie Rady Rozwoju będą wspierać działania włodarza miasta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca przedstawicieli różnych środowisk, w tym kluczowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaowocuje opracowaniem ostatecznej wersji planu Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego. W pierwszym etapie członkowie powołanej rady zostaną zaproszeni do zaopiniowania efektów prac zespołu miejskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”.

Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch powołując Radę Rozwoju powiedział:

- Rada Rozwoju, to kolejne ciało obywatelskie obok Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Jarosławskiej Rady Seniorów, Rady Programowej ds. Sportu czy Młodzieżowej Rady Miasta, jakie będzie funkcjonować w Jarosławiu. Potwierdza to niewątpliwie, że wizja wspólnego zmieniania miasta z jaką szedłem do wyborów nie jest gołosłowna [...]. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z dłuższej serii spotkań jakie rysują się przed nami, a przy tym szczególnie ważnym, ponieważ rozpoczyna kolejną, ważną formę dialogu władz samorządowych z mieszkańcami. 

Bezpośrednim impulsem do powołania rady jest uczestnictwo Jarosławia w wieloetapowym programie finansowym z tzw. funduszy norweskich. Tworzony w Jarosławiu projekt ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i wdrożenie można pozyskać do 40 milionów złotych – środków tak potrzebnych dla modernizacji miasta, by stało się wymarzonym miejscem do pracy, nauki i wypoczynku. Projekt ruszył na początku roku przy pełnym zaangażowaniu wszystkich wydziałów urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz doradców Związku Miast Polskich.

W skład Rady Rozwoju Miasta Jarosławia weszli:

 • Waldemar Paluch - Burmistrz Miasta Jarosławia

 • Anna Schmidt-Rodziewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, poseł na Sejm RP 

 • Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP

 • Tadeusz Chrzan – poseł na Sejm RP 

 • Mieczysław Golba – senator RP 

 • Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski

 • Dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska

 • Szczepan Łąka – Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia

 • Marcin Nazarewicz – radny Rady Miasta Jarosławia

 • Piotr Kozak – radny Rady Miasta Jarosławia

 • prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • nadkom. Jan Wojtowicz- Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu

 • bryg. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

 • prof. ucz. dr hab. Roman Fedan - członek Rady Biznesu działającej przy PWSTE w Jarosławiu

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Ślusarczyk - kierownik Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • prof. ucz. dr hab. inż. – Janusz Dąbrowski, pracownik naukowo-dydaktyczny PWSTE w Jarosławiu

 • Artur Świątek –pełnomocnik Burmistrza Miasta Jarosławia do spraw Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu

 • Piotr Pochopień – dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 • Franciszek Gołąb – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. oraz Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

 • Andrzej Wysocki – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.

 • Kazimierz Piotrowicz – prezes Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 • Władysław Gruba – prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

 • Anna Gołąb – Skarbnik Miasta Jarosławia

 • Jerzy Kudła –prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej „Rozwój i Postęp”

 • Leszek Wybraniec – dyrektor Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu

 • Piotr Marmuźniak – przewodniczący Rady Dzielnicy nr 6 w Jarosławiu

 • Marian Janusz – przewodniczący Jarosławskiej Rady Seniorów

 • Mariusz Mituś – przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

 • Elżbieta Tkacz –dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

 • Jolanta Moskwa – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

 • Małgorzata Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

 • Dominik Lotycz – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia 

Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jarosławia, Edyta Pytko przybliżyła zebranym szczegóły projektu oraz postęp prac. Jarosław jest jednym z 54 miast, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Programu „Rozwój lokalny”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jednym z istotnych celów programu jest podniesienie jakości środowiska, wzmocnienie przedsiębiorczości, efektywności administracji i standardów życia dla mieszkańców. Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln Euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. Dyrektor Edyta Pytko przedstawiła również kluczowe czynniki rozwoju i wyzwania, diagnozę deficytów, problemów i barier rozwojowych Miasta Jarosławia, w obszarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, kulturowym oraz przestrzennym.  Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni do wypełnienia ankiety dotyczącej kierunków rozwoju miasta.

Głos zabrali również eksperci ze Związku Miast Polskich Marek Gabzdyl - koordynator doradców miasta oraz Kamil Niklewicz.

- Program „Rozwój lokalny" jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki - przypomnieli przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Kolejny temat - opracowanie logo promocyjnego prezentował dr Zbigniew Chmielewski, ekspert ds. komunikacji wizualnej i tożsamości miejsc, koordynator prac.

Na początek, w sposób syntetyczny przedstawił metodykę i kolejność działań w projektach tego rodzaju oraz zadania i funkcje znaku promocyjnego, jako narzędzia w systemie komunikacji miasta. Zebrani mieli też okazję usłyszeć i zapoznać się z tym, dlaczego w realiach XXI wieku komunikacja wizualna zyskuje tak duże znaczenie w życiu społecznym i marketingu i dlaczego jest dziś skuteczniejsza. Następnie prelegent zaprezentował zespół, który pracował nad znakiem promocyjnym Jarosławia, a następnie przedstawił zebranym efekt końcowy prac zespołu. Tu przyszedł moment na krótką analizę składowych logo i kilka słów o tym, dlaczego projekt graficzny Agaty Dzięgielowskiej wychodzi poza standardowe i zwykle stosowane rozwiązania. Dr Chmielewski podkreślił, że dzięki temu znak promocyjny Jarosławia nosi cechy najważniejsze dla tego rodzaju narzędzi komunikacji - wyjątkowość i indywidualność, które przenoszą się następnie na wizerunek miasta. Kolejnym punktem prezentacji było przedstawienie systemu identyfikacji wizualnej jaki powstał w oparciu o zaprojektowany znak. Ekspert wyjaśnił zebranym, że efekt wizerunkowy jaki miasto będzie uzyskiwać w obszarach promocji kultury, turystyki, sportu i innych będzie zależał między innymi od tego, na ile konsekwentne i zgodne z projektem zawartym w księdze tożsamości, będzie prezentowanie symboliki na różnych nośnikach – ulotkach, plakatach, gadżetach.  

 

 

Agnieszka Wilczyńska-Gemra

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...