25 maja posiedzenia dwóch komisji Rady Miasta Jarosławia

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

25 maja posiedzenia dwóch komisji Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 25 maja br., odbędą się spotkania dwóch komisji Rady Miasta Jarosławia: Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury Technicznej.

Jako pierwsza będzie obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, której członkowie spotkają się o godz. 8.00 w sali narad Ratusza, aby zaopiniować projekty uchwał przedłożone na sesję Rady Miasta Jarosławia, a także omówić sprawy bieżące. 

Następnie, o godz. 9.30, rozpoczną się obrady Komisji Budżetowej, której członkowie również zaopiniują projekty uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta Jarosławia, a także omówią sprawy bieżące.