poniedziałek 14.09.2020
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 21 września, o godz. 9.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

TRANSMISJA XXV SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 sierpnia 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Zamkowej 3c w Jarosławiu w drodze bezprzetargowej,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa”,

8) w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Jarosławiu,

9) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Jarosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Jarosław,

10) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności w Jarosławiu na lata 2020-2035"

V Informacja na temat nowego logo Miasta Jarosławia.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...