środa 27.01.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W piątek, 29 stycznia, o godz. 9.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

TRANSMISJA XXIX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 1 i § 54 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Proponowany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

V Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2021 rok:

a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej projektu budżetu,

d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,

e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jarosławia na 2021 rok.

VII Podjęcie uchwał:

1. w sprawie przekazania petycji,

2. w sprawie przekazania petycji,

3. w sprawie skargi na prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.,

4. w sprawie skargi na prezesa zarządu Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jarosławiu Sp. z o.o.,

5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia,

6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia za 2020 rok.

X Przyjęcie planu pracy na 2021 rok:

  • Rady Miasta Jarosławia,
  • Komisji Rewizyjnej.

XI Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XII Wybór radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

XIII Wolne wnioski i informacje.

XIV Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...