Zgodnie z ustawą, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instancji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), która nałożyła na Burmistrza Miasta Jarosław obowiązek przeprowadzania kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na czym polega kontrola?

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta z prośbą o okazanie:

  1. Aktualnej umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Jarosław.
  2. Dowodów (faktur, paragonów) potwierdzających uiszczenie opłat za usługę asenizacyjną. Należy zwrócić uwagę, aby przedkładane rachunki potwierdzały regularność wywozu ścieków z danej nieruchomości.

W związku z dalszym ciągiem prowadzenia kontroli na terenie miasta Jarosławia wynikającym ze zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prosimy o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Jeśli mają Państwo wiedzę o nieścisłościach w swoich domowych instalacjach oraz dokumentach prosimy o jak najszybsze przystąpienie do uregulowania sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

UWAGA!

  • Osoby, które mają możliwość podłączenia się do kanalizacji proszone są o niezwłoczne przyłączenie się do istniejącej sieci np. w przypadku nowych inwestycji kanalizacyjnych.
  • Każdy właściciel nieruchomości nie podłączony do kanalizacji sanitarnej ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz posiadania dowodów uiszczania opłaty za te usługi.
  • Zbiornik na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.

Często zadawane pytania:

Z jakich przepisów wynika kontrola?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na Burmistrza Miasta nałożono obowiązek dokonywania kontroli korzystania z usług asenizacyjnych w zakresie posiadanych umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi na posesjach niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Kogo dotyczą kontrole?

Pisma z wezwaniem są kierowane do wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej.

Jakie dokumenty należy przedłożyć podczas kontroli?

Podczas wizyty w Ratuszu prosimy o przedłożenie aktualnej umowy z przedsiębiorcą na usługi asenizacyjne oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu, które potwierdzają regularność wywozu.

Gdzie znajduje się list firma mających decyzję Burmistrza na świadczenie usług asenizacyjnych?

Lista firm znajduje się na stronie:

https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/artykuly/250/zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych

Gdzie znajdują się wnioski na zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wniosek zgłoszenia znajduje się na stronie:

https://bip.jaroslaw.um.gov.pl/sprawa-do-zalatwienia/1526/zbiorniki-bezodplywowe-i-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-zgloszenia

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...