czwartek 4.04.2024

Dołącz do ponad 1000 użytkowników, którzy wyrobili już Jarosławską Kartę Miejską. Wystarczy pobrać aplikację, odwiedzić stronę internetową lub złożyć wniosek w formie papierowej.

Karta jest dostępna w dwóch wariantach:

 • tradycyjna plastikowa – wydawana od razu po złożeniu wniosku w urzędzie lub w punkcie informacji turystycznej
 • wirtualna – aplikacja na telefon 

Gdzie można złożyć wniosek?

 • w Urzędzie Miasta Jarosławia, parter, pokój nr 1, w dni robocze, godz. 7.30-15.30
 • Punkt Informacji Turystycznej - Galeria Stara Ujeżdżalnia (obok wejścia od strony ul. Słowackiego), w dni robocze od 2 maja 2024 r. godz. 12.00-15.30
 • strona internetowa www.karta.miastojaroslaw.pl za pośrednictwem której jest możliwe złożenie wniosku
 • poprzez aplikację pobraną z App Store lub Google Play

Wymagane dane i dokumenty: 

 • Imię i Nazwisko
 • adres zamieszkania
 • e-mail
 • PESEL
 • numer telefonu komórkowego, na który ma zostać aktywowana karta mobilna
 • aktualne zdjęcie
 • pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni - poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu lub zaświadczenia wydanego przez ww. Urząd o odprowadzaniu podatku w Jarosławiu lub w przypadku wniesienia zeznania PIT przez internet – UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).W przypadku osób składających wspólnie z małżonkiem zeznanie podatkowe, dane małżonka znajdujące się na pierwszej stronie ww. deklaracji powinny zostać zanonimizowane przez wnioskodawcę.
 • aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, lub 1 stronę informacji w sprawie podatku rolnego,
 • zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń MOPS w Jarosławiu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • w przypadku dzieci osób o których mowa w pkt. 1 do 3, oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli nadal się uczą do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia – aktualnego oświadczenia o pobieraniu nauki.
 • w przypadku przynależności do jednego z programów:
  a) numer i data ważności Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny
  b) numer i data ważności ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
  c) numer i data ważności Jarosławskiej Karty Seniora

M. in. seniorzy którzy ukończyli 75 lat za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dzieci do lat 4 są uprawnieni do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Mimo tego zachęcamy do wyrobienia Jarosławskiej Karty Miejskiej, aby móc korzystać z innych udogodnień i usług w mieście.  

Wydanie karty jest BEZPŁATNE!

 

 

Załączniki

 • Pobierz JKM Regulamin korzystania
 • Pobierz zarzadzenie-nr-95-burmistrza-miasta-jaroslawia-z-dnia-11032024-ws-regulaminu-korzystania-z-jkm.pdf
 • Pobierz jkm-wzor-wniosku.doc
 • Pobierz JKM Klauzula informacyjna
 • Pobierz Oświadczenie o pobieraniu nauki
 • Pobierz Wniosek o przystąpienie do pragramu JKM.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...