piątek 9.07.2021
Nieruchomość przy ul. Zamkowej wydzierżawiona na mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu.
Nieruchomość przy ul. Zamkowej wydzierżawiona na mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu.

W piątek (9 lipca) uroczyście otworzono kolejne mieszkanie treningowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu.

Projekt, trzeci już tego rodzaju, jest realizowany w nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Jarosław, która została przeznaczona na stworzenie przyjaznego, rodzinnego, a co najważniejsze, niezwykle potrzebnego, miejsca dla osób z różnymi niepełnosprawnościami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem, w którym przy wsparciu innych osób, będą w stanie zwiększyć swoją samodzielność oraz aktywność społeczną.

„Wsparcie dla uczestników projektu rozpoczęło się już w kwietniu. Weźmie w nim udział 30 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących tereny powiatu jarosławskiego, przeworskiego lub lubaczowskiego. Sam projekt pn. „Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu” potrwa do 31 sierpnia 2022 roku” – wspominali podczas uroczystego otwarcia Mariusz Mituś, przewodniczący zarządu PSONI Koło w Jarosławiu oraz Katarzyna Lepszy, wiceprzewodnicząca. Zaznaczyli „cieszymy się, że udało się nam doprowadzić zadanie do końca – momentu otwarcia, bo ze względu na szczególny czas, termin uruchomienia mieszkania był przekładany. Co ważne, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zatrudniliśmy dodatkowo 14 osób, co jest niezwykle cenne”. Podziękowali również wszystkim osobom oraz instytucjom, dzięki którym udało się zrealizować mieszkanie treningowe.

Wsparcie dla uczestników projektu ma charakter okresowy i służyć będzie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności poprzez uczestnictwo w cyklicznych 7 dniowych treningach mieszkaniowych, pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności życiowej, pomoc psychologiczną oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Opiekunem mieszkania została Elżbieta Walerianowicz, która przy pomocy trenerów osób z niepełnosprawnością oraz psychologa, będzie świadczyła uczestnikom codzienne wsparcie i zaangażowanie w proces usamodzielniania się na różnym poziomie.

Projekt „Mieszkanie treningowe PSONI Koło w Jarosławiu” jest współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz krajowych z budżetu państwa oraz PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaangażowanie Gminy Miejskiej Jarosław wyrażone zostało udostępnieniem (wydzierżawieniem) nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Zamkowej 3C. Nieruchomości o znacznej powierzchni użytkowej, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z przestrzenią zieloną – ogrodem.

Podczas uroczystego otwarcia mieszkania burmistrza Waldemara Palucha reprezentował zastępca, Dariusz Tracz. Zabierając głos w imieniu burmistrza, zwrócił uwagę nie tylko na ogromne zapotrzebowanie na tego typu placówki w mieście, ale także na otwartość na współpracę gminy przy ich realizacji.

W piatkowym otwarciu mieszkania treningowego udział również wzięli: Teresa Pamuła oraz Tadeusz Chrzan, posłowie na Sejm RP, Anna Huk, członek zarządu województwa podkarpackiego, Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON w Rzeszowie, przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Szczepan Łąka wraz z radnymi Agnieszką Wywrót (wiceprzewodniczącą), Magdaleną Cisek-Skibą, Jolantą Makarowską, Jarosławem Litwiakiem oraz Krzysztofem Kiperem. Obecni byli również Anna Gołąb, skarbnik miasta, Grażyna Strzelec, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska oraz Jerzy Kudła, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej "Rozwój i Postęp". Ale przede wszystkim nie zabrakło bohaterów wydarzenia – uczestników projektu wraz z rodzinami, opiekunami, trenerami, przedstawicielami oraz pracownikami PSONI, a także członków całego zarządu.

Obiekt poświęcił odmawiając modlitwę archiprezbiter jarosławski, ks. Andrzej Surowiec.

Pokoje treningowe, usytuowane na dwóch poziomach mieszkania, można było zobaczyć podczas otwarcia, po którym wszystkich uczestników wydarzenia  zaproszono na rodzinne grillowanie oraz poczęstunek przygotowany przez PSONI.

Więcej na temat projektu, można poczytać na stronie PSONI Koło w Jarosławiu.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...