piątek 27.08.2021

Od dzisiaj 27 sierpnia br. dostępne są wyniki oceny zgłoszonych przez mieszkańców projektów do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. 66 inicjatyw otrzymało ocenę pozytywną, 3 negatywną. Autorzy projektów ocenionych negatywnie do 3 września mogą się jeszcze odwołać.

W tym roku jarosławianie zgłosili do budżetu obywatelskiego 69 projektów ( o 15 więcej niz w roku ubiegłym). W kat. A1 wpłynęło 8 projektów, w kat. A2 - 9 projektów, w kat. B1 - 18 projektów, w kat. B2 – 6 projektów, w kat. C – 28 projektów. Do 24 sierpnia br. komisja powołana przez burmistrza miasta dokonała oceny – 66 projektów otrzymało ocenę pozytywna, 3 – negatywną.

Lista dostępna jest poniżej w załączniku
na www.bip.jaroslaw.um.gov.pl

oraz na tablicy ogłoszeń urzędu

Projekty sprawdzane były pod względem:

 • zachowania terminu złożenia projektu,
 • sposobu złożenia,
 • dokonania złożenia przez uprawniony podmiot,
 • sporządzenia projektu z wykorzystaniem odpowiedniego wzoru formularza,
 • wypełnienia formularza z danymi projektu w sposób kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola obowiązkowe) i poprawny (wpisy w poszczególnych punktach zawierają niezbędne informacje),
 • załączenia listy z podpisami mieszkańców popierających projekt, zawierającej wymaganą liczbę podpisów,
 • zawierania się kosztów szacunkowych projektu w przedziale określonym dla wskazanej przez wnioskującego kategorii projektów przy czym, jeśli koszty szacunkowe projektu przekraczają limit kategorii B1 albo B2, komisja, o której mowa w § 11 ust. 1, dokonuje przesunięcia tego projektu do kategorii o wyższym limicie, tj. odpowiednio A1 albo A2 i informuje o tym wnioskującego, a jeśli koszty szacunkowe projektu przekraczają limit kategorii A1, A2 i C, komisja umieszcza projekt na liście niedopuszczonych do głosowania.
 • spełniania powyższych wymogów formalnych,
 • zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszą uchwałą,
 • adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów,
 • wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.
   

W przypadku zastrzeżeń do oceny projektu, do 3 września br. autor może zwrócić się o ponowną weryfikację. Odwołanie do burmistrza miasta można złożyć papierowo (parter, kancelaria ogólna, pok. nr 2) lub elektronicznie na adres e-mail: jbo@um.jaroslaw.pl

Po rozpatrzeniu odwołań (do 9 września) zostanie opublikowana ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz odrzuconych, z podziałem na kategorie.

Głosowanie ruszy najpóźniej 10 września. Od tego momentu moga być prowadzone działania promocyjno-informacyjne budżetu obywatelskiego i projektów dopuszczonych do głosowania. 6 października będzie ostatnim dniem głosowania, a najpóźniej 22 października poznamy zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji w przyszłym roku.

Dla przypomnienia: w tym roku do zakwalifikowania się do realizacji projekt poinien uzyskać:

 • dla kategorii A1 i A2 co najmniej 150 głosów,
 • dla kategorii B1 i B2 co najmniej 100 głosów,
 • dla kategorii C co najmniej 50 głosów.

Załączniki

 • Pobierz JBO 2022 - lista zadań ocenionych przez komisję.pdf
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...