poniedziałek 25.10.2021

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

 • zwiększenie możliwości zatrudnienia mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo zawodowe, w tym indywidualny plan działania (IPD)
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • szkolenie zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
 • płatny 6-miesięczny staż zawodowy
 • zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6/osobą zależną podczas odbywania szkoleń i stażu

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław:

 • w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należących do poniższych grup:

1) pozostający poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza:

 •  w wieku 50 lat i więcej
 • długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnością
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych

2) rolników i członków ich rodzin - osób posiadających nieruchomość rolną lub członków ich rodzin podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa

3) osób ubogich pracujących, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych

Nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się 8 listopada 2021 r. i potrwa do 10 grudnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji znajduja się poniżej w załącznikach.

Udział w projekcie „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej dostępne są również na stronach internetowych MOPS oraz MOF Jarosław-Przeworsk, a w formie papierowej w biurze projektu przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 668 216 354, 735 460 201, 16 624 87 53 lub e-mailowo: mof@um.jaroslaw.pl oraz promocja.mof@um.jaroslaw.pl

Załączniki

 • Pobierz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj sę uczysz, jutro pracujesz.pdf
 • Pobierz Zał. nr 1 do regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.docx
 • Pobierz Zał. nr 2 do regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny rekrutacyjnej.docx
 • Pobierz Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.docx
 • Pobierz Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.docx
 • Pobierz Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.docx
 • Pobierz Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie.docx
 • Pobierz Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...