Burmistrz Miasta Jarosławia – gminny komisarz spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r., który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, w dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mówi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019.1728).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

 • pełnoletnia,
 • zamieszkała na terenie miasta Jarosław,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania zawartego w p. 5 kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Kandydat na rachmistrza spisowego zobowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu obejmującym przekazanie informacji o:

 • statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 • zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 • sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Szkolenie zakończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę i umiejętności objęte szkoleniem. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Ogłoszenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...