środa 15.12.2021

Od 16 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku będzie prowadzony nabór uzupełniający do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” przy ul. Skarbowskiego 10.

 

 Czy spełniasz warunki?

Projekt „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” skierowany jest do osób, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • są mieszkańcami miasta Jarosławia,
  • chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) o statusie:

- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,

- osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

 

Jak złożyć dokumenty?

 

  • osobiście - w  Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław poprzez złożenie dokumentów w kancelarii ogólnej (parter) lub wrzucenie do skrzynki podawczej (na drzwiach wejściowych ratusza). Opis na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”.
  • pocztą tradycyjną - na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jarosławia.
  • pocztą elektroniczną - poprzez wysłanie skanów dokumentów na adres e-mail: ilona.szczepanska@um.jaroslaw.pl  

 

Formularze do pobrania znajdują się poniżej. Wymagany jest wyraźny wydruk dokumentów w kolorze!

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji w Wydziale Oświaty - tel. 16 624 87 48.

 

Projekt pn. „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Załączniki

  • Pobierz Regulamin rekturacji i uczestnictwa wraz załącznikami nr 1-5 Radosny Zakątek.docx
  • Pobierz Zał. nr 6 Wzór umowy uczestnictwa.doc
  • Pobierz Zał. nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy.doc
  • Pobierz Wyciąg z Wytycznych EFS.doc
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...