piątek 23.04.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 26 kwietnia, o godz. 9.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

TRANSMISJA SESJI ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 marca 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania nazw rondom w Jarosławiu,

2) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia,

3) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław,

4) w sprawie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lipowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

6) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

7) w sprawie zgody na zakup nieruchomości,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu”,

9) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2017–2020” za okres 2019–2020,

10) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2021–2024 ze strategią długoterminową na lata 2025–2030”,

11) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 2021–2027, w tym trybu jej konsultacji,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

18) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok,

22) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 r.,

23) w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021–2027,

24) w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Jarosław na lata 2021–2024.

V Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania – sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2020 – marzec 2021.

VI Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach stanowiących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

 

 

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...