poniedziałek 25.04.2022
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA XLVII SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

XLVII sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  paragraf 53 ustęp 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołów z:

  • XLV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 marca 2022 roku,
  • XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przekazania petycji,

2) w sprawie ustalenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2022 rok.

V Gospodarka zielenią na terenie miasta i na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Jarosław.

VI Omówienie stanu dróg po akcji zimowego utrzymania - sprawozdanie z akcji zimowego utrzymania dróg gminnych za okres grudzień 2021–marzec 2022.

VII Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...