poniedziałek 20.11.2023
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza.
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza.

W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku, o godz. 9.00 rozpocznie się LXX sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA LXX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 października 2023 r.

IV Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia,
 3. w sprawie zmiany określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok,
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1/1/2023 w części tekstowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu,
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia,
 9. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych,
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 14. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

V Wytypowanie przedstawiciela/przedstawicieli Rady Miasta Jarosławia do prac komisji mającej na celu opiniowanie złożonych ofert w konkursie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2024 roku”.

VI Informacja o na temat realizacji inwestycji miejskich.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje internetowe.

Barbara Brzezińska, Wydział Organizacyjno-Admministracyjny

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...