piątek 15.01.2021

15 stycznia 2021 r. ruszył nabór do Miejskiego Żłobka „Radosny Zakątek” przy ul. Skarbowskiego 10. Zapisy prowadzi Wydział Oświaty, kontakt 16 624 87 48. Nowa przestrzeń dla 20 dzieci powstała w ramach projektu zrealizowanego z dofinansowaniem zewnętrznym.

Nabór zakończył się 15 lutego 2021 r.

Czy spełniasz warunki?

Projekt „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” skierowany jest do osób, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • są mieszkańcami miasta Jarosławia,
  • chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) o statusie:

- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,

- osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

 

Jak złożyć dokumenty?

 

  • osobiście - w  Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław poprzez złożenie dokumentów w kancelarii ogólnej (parter) lub wrzucenie do skrzynki podawczej (na drzwiach wejściowych ratusza). Opis na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”.
  • pocztą tradycyjną - na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie: „Radosny Zakątek – nowa przestrzeń dla dzieci Wydział Oświaty”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jarosławia.
  • pocztą elektroniczną - poprzez wysłanie skanów dokumentów na adres e-mail: ilona.szczepanska@um.jaroslaw.pl  

 

Formularze do pobrania znajdują się poniżej. Wymagany jest wyraźny wydruk dokumentów w kolorze!

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji w Wydziale Oświaty - tel. 16 624 87 48.

 

Projekt pn. „Radosny Zakątek - nowa przestrzeń dla dzieci” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VII Rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Załączniki

  • Pobierz Regulamin rekturacji i uczestnictwa wraz załącznikami nr 1-5 Radosny Zakątek.docx
  • Pobierz Zał. nr 6 Wzór umowy uczestnictwa.doc
  • Pobierz Zał. nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy.doc
  • Pobierz Wyciąg z Wytycznych EFS.doc
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...