Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław - Przeworsk informuje, że nabór do projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” został przedłużony do dnia 21.01.2022 roku.

Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich  rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy się w grudniu 2022 r.

Biuro projektowe: ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, tel. 668216354, 735460201

Dokumenty do pobrania znajdują się w załącznikach:

Załączniki

 • Pobierz Oświadczenie o dochodach na 1osobę w rodzinie.docx
 • Pobierz Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamego wsparcia z EFS RPO WP 2014-2020.docx
 • Pobierz Oświadczenie o statusie uczestnika. Informacja SL.docx
 • Pobierz Oświadczenie osoby bezrobotnej o długości pozostawania bez pracy.docx
 • Pobierz Deklaracja posiadania statusu na rynku pracy oraz przynależności do Grupy Docelowej.docx
 • Pobierz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Dzisiaj sę uczysz, jutro pracujesz.pdf
 • Pobierz Wytyczne do Wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej.pdf
 • Pobierz Zał.nr.1 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Formularz rekrutacyjny.docx
 • Pobierz Zał.nr.2 do Regulaminu projektu Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz. Karta oceny Rekrutacyjnej.docx
 • Pobierz 7.1 ogłoszenie o naborze m.Jaroslaw.docx
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...