poniedziałek 4.10.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 4 października, o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Jarosławia.

SESJA ONLINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 września 2021 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Czesławy Puzon ps. „Baśka” w Jarosławiu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.1 Innowacje społeczne,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 w związku z realizacją projektu pn. "Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.1 Innowacje społeczne,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

7) w sprawie zmiany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku,

8) w sprawie zmiany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

10) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 r. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 2 przy os. Armii Krajowej nr 9 w Jarosławiu”,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

15) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

18) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

19) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

22) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

23) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

24) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2021 rok.

V Omówienie działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

a) MBP,

b) JOKiS,

c) CKiP,

d) MOSiR.

VI Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majątkowych za 2020 r.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...