Stowarzyszenia i organizacje pomocowe JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Stowarzyszenia i organizacje pomocowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 20
e-mail:mopsjw@wp.pl

strona internetowa: www.jaroslaw.naszops.pl

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

ul. Wilsona 6a, 37 - 500 Jarosław

tel. 16 621-53-78
strona internetowa: www.jaroslaw.psouu.org.pl

 

Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 62 76
e-mail: or.jaroslaw@pck.org.pl

strona internetowa: www.pckjaroslaw.info 

 

Polski Związek Głuchych

Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych

ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław
tel. 660 791 663

e-mail:pzg.jaroslaw@op.pl
strona internetowa: www.pzg.org.pl

 

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Niewidomych - Koło Jarosław

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław  

tel. 510 858 824
e-mail: jarniewid@onet.eu
strona internetowa: www.podkarpacki.pzn.org.pl

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław
tel. 16 623 29 14  
www.pkps.org.pl

 

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

ul. gen. Z. Zielińskiego 4, 37-500 Jarosław
telefon: 16 621 32 65

e-mail: fundacja@autograf.pl

www.fundacjazielinskich.pl

 

Stowarzyszenie Opiekuńcze "Pomoc"

ul. Poniatowskiego 53/43, 37-500 Jarosław
telefon: 16 621 00 59

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław
telefon/fax.: 16 621 35 76

strona internetowa:www.codalej.info

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Kraszewskiego 1,37-500 Jarosław
tel. 16 621 24 43 wew. 25  
www.tpd-jaroslaw.prv.pl

 

Ruch Światło Życie

pl. ks. P. Skargi 2, 37-500 Jarosław 

tel. 16 621 24 60  

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

ul. Poniatowskiego 53/45, 37-500 Jarosław,

tel. 0 16 621 28 21, 604 107 626 

fax. 0 16 621 32 97
strona internetowa: www.niepelnosprawni.pl  

 

Stowarzyszenie Katolickie Legion Maryi

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu

pl. ks. P. Skargi 2, 37-500 Jarosław
tel. 016 621-24-60

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" 

ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław
tel. 016 621 44 76

strona internetowa: www.wzrastanie.com.pl

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Parafia pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu

ul. 3-go Maja 49, 37-500 Jarosław
tel. 016 621 27 03

strona internetowa:www.chrystuskrol.com

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

ul. Dominikańska 25,37-500 Jarosław 
tel. 016 621 38 82

 

Katolicka Poradnia Rodzinna "Nazaret"

Parafia NMP Królowej Polski
ul. 3 Maja 12, 37-500 Jarosław

 

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie" koło im. Św. Pawła Apostoła   

ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NMP Królowej Polski

ul. 3 Maja 12, 37-500 Jarosław 

 

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke

ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław,
tel. 016 621 52 24

e-mail: opactwo@opactwo.pl  
strona internetowa:  www.opactwo.pl


Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II nr 16, 37-500 Jarosław

tel. 016 621 22 45

 

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

pl. ks .Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław
tel. 531 750 989