Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r. JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2023 r.

Przypominamy, iż od 1 lutego 2023 zmienia się stawka za odbiór odpadów komunalnych. Decyzje o wysokości stawek i numerze konta, na które należy płacić należności wkrótce zostaną skierowane do wszystkich mieszkańców Jarosławia.

Od 1 lutego stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

 • 34,00 zł miesięcznie od osoby - w przypadku segregacji odpadów;
 • 68,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zwolnienie w wysokości 30 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na każdego członka rodziny wielodzietnej posiadającego Kartę Dużej Rodziny.

Zwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przysługuje w sytuacji kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Dotyczy to oczywiście właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Przypominamy:

wielkość pojemnika na odpady komunalne uzależniona jest od liczby osób zamieszkałych i zgłoszonych w deklaracji składanej w Urzędzie Miasta Jarosławia. Pojemnik otrzymywany jest bezpłatnie. Odpady komunalne zmieszane odbierane są raz w tygodniu. Odpady segregowane odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalanym na każdy rok.

DOTYCZY FIRM/INSTYTUCJI:

stawkę za pojemnik lub worek przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ustalono w następujących wysokościach:

Na terenie nieruchomości przy segregacji odpadów komunalnych:    

 • pojemnik/worek – poj. 60 l - 13,40 zł
 • pojemnik/worek – poj. 120 l - 26,80 zł
 • pojemnik/worek – poj. 240 l - 53,60 zł
 • pojemnik/worek – poj. 1100 l - 245,66 zł
 • pojemnik/worek – poj. 7000 l – 1563,33 zł

 Na terenie nieruchomości przy braku wypełniania obowiązku segregacji  odpadów komunalnych:        

 • pojemnik/worek – poj. 60 l – 26,80 zł
 • pojemnik/worek – poj. 120 l – 53,60 zł
 • pojemnik/worek – poj. 240 l – 107,20 zł
 • pojemnik/worek – poj. 1100 l – 491,32 zł
 • pojemnik/worek – poj. 7000 l – 3126,66 zł

 Przypominamy o konieczności zgłaszania każdej zmiany w liczbie zamieszkujących na terenie nieruchomości osób na druku deklaracji.

Iwona Międlar Biuro Burmistrza Miasta