Logo miasta JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Logo miasta

Logo miasta

Nowy znak promocyjny miasta Jarosławia został zaprezentowany 2 lipca 2020 r. podczas konferencji prasowej burmistrza miasta Waldemara Palucha z udziałem koordynatora prac dra Zbigniewa Chmielewskiego oraz autorki znaku promocyjnego, Agaty Dzięgielowskiej.

Znak promocyjny miasta Jarosławia jest zbudowany z dwóch elementów. Logotypu „Jarosław" miasto oraz z ikony, która mimo, że jest elementem graficznym, jednocześnie współtworzy logotyp poprzez to, że „czyta się" ja jako słowo „olśnień". Logotyp zbudowany został na bazie czcionek Frenchpress (Jarosław) oraz A Day Without Sun (miasto).

Wersja podstawowa jest zalecana do stosowania wszędzie tam gdzie czynniki zewnętrzne nie ograniczają takiej możliwości. W innych sytuacjach dopuszczalne jest stosowanie wersji poziomej jako pełnoprawnej wersji znaku. Dotyczy to zwłaszcza formatów poziomych, prostokątnych, na których podstawowa wersja musiałaby być istotnie zmniejszona, a przez to mniej czytelna, np. tampodruk na długopisie.

Znak, poprzez brzmienie logotypu czytanego wraz z ikoną, a także jej układ i graficzną formę zawierającą odniesienia do dawnej architektury, sygnalizuje specyficzny, zabytkowy i nieco „bajkowy" charakter Jarosławia oraz pozytywne zaskoczenie i niemal olśnienie, które towarzyszy odwiedzającym to miejsce. Położenie i proporcje poszczególnych elementów logo stanowią zamkniętą całość i nie mogą być zmieniane. Wszystkie reprodukcje logo powinny być przygotowywane na podstawie materiałów elektronicznych, udostępnianych przez Miasto Jarosław.

Znak promocyjny nie zastępuje herbu miasta Jarosławia i ma główne zastosowanie w działaniach promocyjnych i reklamowych, dotyczących turystyki, rozrywki, kultury i innych o podobnym charakterze.

Logo miasta - formaty jpg, pdf