Pogotowie czystości JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Pogotowie czystości

Pogotowie czystości

Zanieczyszczenia na chodnikach, przy klatkach, przepełnione kosze, uszkodzone, zagrażające bezpieczeństwu konary drzew – to tylko część zadań, którymi zajmuje się uruchomione właśnie „Pogotowiem Czystości”. Inicjatywa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu stanowi uzupełnienie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście. Każdy mieszkaniec przez całą dobę, telefonicznie może zgłaszać potrzebę interwencji „Pogotowia Czystości”.

W Jarosławiu ruszyło „Pogotowie czystości". To rozwiązanie, na które zdecydowało się dopiero kilka miast w Polsce. Inicjatywa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ma pomóc w efektywniejszym dbaniu o czystość i porządek oraz miejską zieleń. „Pogotowie" działa m.in. w zakresie sprzątania administrowanych przez miasto ulic, wycinania uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew, czy usuwania martwych zwierząt (np. ptaków, psów, kotów), ale to tylko część zadań realizowanych na co dzień przez jarosławskie PGKiM.

Pracownicy Przedsiębiorstwa będą reagowali na wszelkie sygnały mieszkańców zgłaszane telefonicznie.

Zadzwoń pod czynny całą dobę numer telefonu 
887 780 477 lub dyżurny 986 Straży Miejskiej.

Można zgłosić np. potrzebę oczyszczenia z odpadów miejskiego placu, ulicy, konieczność zabezpieczenia studzienek ściekowych, poinformować o potrąceniu zwierzęcia przez samochód, zniszczeniu koszy na śmieci, czy ławek ustawionych na terenach administrowanych przez miasto.

W przypadku wystąpienia ww. zdarzeń na ulicach zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie lub Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, po otrzymaniu sygnału „Pogotowie" zawiadomi zarządcę drogi o problemie i konieczności działania.

Ekipy sprzątające są do dyspozycji mieszkańców w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00, w soboty w godz. 14.00-20.00 oraz w niedziele i święta w godz. 5.00-8.00. 

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu z „Pogotowiem czystości".