Notatnik Jarosławski JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Notatnik Jarosławski

Notatnik Jarosławski

Notes nie tylko podróżny, do prowadzenia prywatnych zapisków, notowania pomysłów, planów i uwag, które szybko ulatują z pamięci.

18 pocztówek, na których utrwalono atmosferę i piękno dawnego Jarosławia.

Dopełnienie stanowią luźne notatki o miejscach wyjątkowych wartych uwagi.

Notes nie tylko podróżny, do prowadzenia prywatnych zapisków, notowania pomysłów, planów i uwag, które szybko ulatują z pamięci.

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Rok wydania: 2020

Cena: 15 zł

 

Jarosław’s Notepad

18 postcards showing the atmosphere and beauty of the old Jarosław.

Complementing these are loose notes about exceptional places worth attention.

Not only a travel notebook, for keeping private notes, jotting down ideas, plans and remarks that quickly disappear from memory.

Price: 15 zł

Publisher: The Center for Culture and Promotion in Jarosław

Year of publication: 2020

Versions: Polish

 

Zapraszamy do zakupu notatnika stacjonarnie lub wysyłkowo
w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu,
ul. Rynek 5, tel.: 16 624 89 89 / 881 500 889