Dyżury aptek JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Dyżury aptek

dyżury

Adresy aptek i punktów aptecznych, do których można przynieść przeterminowane bądź niepotrzebne już produkty lecznicze, które posiadają specjalnie do tego celu przystosowane pojemniki:

• os. Tysiąclecia 12  
• os. Witosa 2  
• ul. 3 Maja 65  
• ul. Kraszewskiego 5  
• ul. Rynek 11

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarosławskiego dostępny jest w formie załącznika.