Fundusz Dróg Samorządowych JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

 • migam-1.svgTłumacz migowy

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Miasto Jarosław skutecznie ubiegało się o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. W latach 2019-2020 otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji: „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu”.

Planowany termin rozpoczęcia zadania wg umowy zawartej z wykonawcą robót - 14.09.2020 r.

Planowany termin zakończenia zadania wg umowy zawartej z wykonawcą robót - 15.10.2022 r.

Planowane efekty to przede wszystkim przebudowa infrastruktury podziemnej, poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa jego uczestników.

Zakres prac od km 0 + 000,00 do km 0 + 950,00 obejmuje w szczególności:

 • zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót,

 • rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego nr 33,

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,

 • przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zbiornikiem retencyjnym,

 • przebudowa i budowa odcinków sieci wodociągowej,

 • przebudowa i budowa odcinków gazociągów średniego i niskiego ciśnienia,                                                              

 • przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,

 • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

 • wykonanie skrzyżowania typu małe rondo,

 • wykonanie zatok postojowych,

 • wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,                                                                              

 • wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych,

 • przebudowa konstrukcji nawierzchni zjazdów,

 • plantowanie zieleńców z humusowaniem i obsianiem trawą,                                                                                              

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.