Efektywność energetyczna budynków JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach oraz podstawowej wiedzy technicznej dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków.

serwisie internetowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajdują się informacje dotyczące:

  1. Obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków.
  2. Podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiające podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty.
  3. Dostępnych programów finansowych, wspierajacych poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.