Wirtualne Miasto JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Wirtualne Miasto

Wirtualne Miasto

Wirtualne Miasto stanowić będzie innowacyjny system informatyczny, zaprojektowany w celu zapewnienia mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organom administracyjnym narzędzia do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Miasta Jarosław.

Głównym celem wdrożenia tego systemu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez:

  1. Stworzenie wszechstronnego katalogu łatwo dostępnych e-usług publicznych i prywatnych.
  2. Ułatwienie dostępu do informacji o mieście oraz jego wydarzeniach.
  3. Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami, samorządem i przedsiębiorcami.
  4. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
  5. Zwiększenie dostępności usług dla wszystkich użytkowników.
  6. Modernizacja procesów miejskich przy jednoczesnym usprawnieniu pracy urzędu.

Ten system stanowił będzie istotny czynnik promujący przyciąganie nowych mieszkańców do Jarosławia poprzez zaangażowanie wielu podmiotów i usługodawców w proces współtworzenia i rozbudowy tego rozwiązania. Dzięki temu wzmocnione zostaje poczucie lokalnej tożsamości oraz zacieśnienie więzi społeczności miejskiej.

System z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy, turysty ma być „miastem w pigułce”, które umożliwi załatwianie różnych codziennych spraw w jednym miejscu, a zastosowane rozwiązanie ma w przyszłości integrować i skupiać coraz to nowe usługi.

System Karta Mieszkańca to produkt, dzięki któremu więcej mieszkańców rozlicza PIT w mieście. Dzięki Karcie mieszkańcy będą mogli korzystać ze specjalnych ofert, zniżek, usług cyfrowych, programów lojalnościowych, parkingów czy komunikacji miejskiej i mieć ją zawsze pod ręką - w portfelu lub telefonie.