Katalog ulg i zniżek pokrywanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Katalog ulg i zniżek pokrywanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław

Katalog ulg i zniżek pokrywanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław

Jarosławska Karta Dużej Rodziny jest elementem wspierającym rodziny wielodzietne. Tylko systemowe działanie może przynieść realną pomoc dla mieszkańców Jarosławia.

Katalog ulg i zniżek zawarty jest w prawie miejscowym, którego nadrzędnym dokumentem jest uchwała Rady Miasta Jarosławia nr 706/LXIII/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia i jej nowelizacja wprowadzająca zmiany, tj. uchwała Rady Miasta Jarosławia 797/LIX/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na terenie miasta Jarosławia.

Na mocy prawa miejscowego jarosławianom zamieszkałym pod wspólnym adesem, uprzywilejowanym do posiadania JKDR przysługują nastepujące ulgi:

1. zniżka w wys. 50% opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zarozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu;

2. zniżka w wys. 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym lub oddziale żłobkowym do 10 godzin dziennie;

3. zniżka 50% opłaty jednorazowych pobieranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa - wejście na krytą i odkrytą pływalnię oraz lodowisko;

4. zniżka 50% do biletów autobusowych miesięcznych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu;

5. zniżka do biletów do kina IKAR Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu. Cena biletu dla posiadacza JKDR wynosi 10 zł;

6. zniżka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 30% opłaty za osobę;

7. zniżki oferowane przez Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu:

  • Podziemne Przejście Turystyczne (Rynek 4, 5, 6) -  10 zł
  • Podziemna Trasa Turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego (Rynek 14) -  15 zł
  • Wycieczka po dwóch trasach podziemnych „Jarosław Miasto Podziemi” (Rynek 4, 5, 6 i Rynek 14) – 25 zł
  • Spacerek po Starym Mieście z przewodnikiem CIT-K „Jarosław Miasto Olśnień” – 15 zł

Podstawą przyznania ulgi jest posiadanie ważnej karty dużej rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

Iwona Międlar Biuro Burmistrza Miasta