Harmonogram odbioru odpadów w aplikacji mobilnej BioSegregator JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Harmonogram odbioru odpadów w aplikacji mobilnej BioSegregator

pojemniki na odpady

W ramach współpracy z firmą Biosystem została udostępniona firmie odbierającej odpady komunalne - Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. darmowa aplikacja na smartfony - Biosegregator. Za pośrednictwem Spółki udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z tego pomocnego narzędzia.

Aplikacja mobilna BioSegregator pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.
W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:
• jak należy sortować odpady,
• gdzie znajduje się PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
• kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów.

Więcej informacji pod numerem telefonicznym Spółki: 16 621 63 87 wew. 25