Bezpieczny Jarosław JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Bezpieczny Jarosław

Diagnoza problemów uzależnień i innych problemów społecznych na terenie miasta Jarosław

Program ma charakter działań profilaktycznych w sferze społecznej. Powstał w wyniku konsultacji prowadzonych z wieloma środowiskami zainteresowanymi zmianą niekorzystnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, przy założeniu, iż warunkiem skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi instytucjami i podmiotami.

Program ten został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 254/XXX/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. Nadzór nad jego realizacją sprawuje Rada Programowa powołana uchwałą Rady Miasta Jarosławia nr 106/XII/07 z dnia 28 maja 2007 r.

Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z jego treścią, licząc na cenne uwagi i oferty ewentualnej współpracy.