Folder „Jarosław – Warto zobaczyć” JAROSŁAW miasto olśnień - Oficjalny Serwis Miejski

miastojaroslaw.pl

Oficjalny portal miasta

  • migam-1.svgTłumacz migowy

Folder „Jarosław – Warto zobaczyć”

Folder „Jarosław – Warto zobaczyć”

„Warto zobaczyć” –   bogato ilustrowany mini przewodnik po Jarosławiu, w którym zarówno turysta, jak i mieszkaniec miasta odnajdą krótkie ale najistotniejsze treści o najważniejszych obiektach Jarosławia.

Zawiera on też  szczegółowy program zwiedzania wraz z opisem mijanych po drodze atrakcji turystycznych. Wydawnictwo mieści mapkę i informacje teleadresowe o bazie noclegowej
i gastronomicznej.

Cena: 8 zł

Ilość stron: 28

Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Rok wydania: 2020

Wersje: polska i angielska

 

Folder “Jarosław – Worth to seeing”

“Worth to seeing” – a richly illustrated mini-guide around Jarosław, in which both the tourist and the city resident will find short but the most important content about the most important places in Jarosław. It also includes a detailed sightseeing program with a description of the tourist attractions on the way. The publishing house has a map and contact information about the accommodation base and gastronomic.

Price: 8 zł

Number of pages: 28

Publisher: The Center for Culture and Promotion in Jarosław.

Year of publication: 2020

Versions: Polish and English

 

Zapraszamy do zakupu folderu stacjonarnie lub wysyłkowo
w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Jarosławiu,

ul. Rynek 5, tel.: 16 624 89 89 / 881 500 889