piątek 26.11.2021
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza
Fragment sali narad jarosławskiego ratusza

W poniedziałek, 29 listopada 2021 r. o godz. 9.00, rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miasta Jarosławia.

TRANSMISJA XXXIX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374 ze zm.).

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2021 r.  

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 rok,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Jarosławia na 2022 rok.

V Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich. Przebudowa Kraszewskiego.

VI Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Jarosławia.

VII Informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...